Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Muammer MESCİ

Öğr.Gör.Dr. Emrah ÖZTÜRK

Doç.Dr. Süleyman AĞRAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Seyda FAİKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım YILDIRIM