Akademik Personel Bilgi Bankası

Akademik Personele Ait Duyuru ve Dökümanlar 

Doç.Dr. Muammer MESCİ

Öğr.Gör. Dr. Emrah ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erkan TAŞKIRAN

Doç.Dr. Süleyman AĞRAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Seyda FAİKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MESCİ

Öğr.Gör.Dr. Ramazan KAYA

Öğr.Gör. Ali BOLAT

Arş.Gör. Dr. Selma GÜLTEKİN

Arş.Gör. Dr. Özge DEMİRBULAT

Arş.Gör. Ali ÇETİNKAYA

Arş.Gör. Fırat ATBAŞ